Doina. Originea poeziei poporane la romani, de B.P. Hasdeu (comentariu literar, rezumat literar)

Doina. Originea poeziei poporane la romani, de B.P. Hasdeu, este un studiu lingvistic a cărui primă ediţie a fost publicată în „Columna lui Traian” din iulie-septembrie 1882. De fapt, studiul e mai vechi, încadrat în textul primei lecţii a cursului liber de filologie comparată deschis de Hasdeu la Universitate luni 14 octombrie 1874.

În ediţia noastră, reproducem ambele versiuni, pentru că deosebirile dintre ele sunt importante. În cursul de filologie comparată, textul conţine în plus cuvinte, fraze, elemente de adresare, uneori pasaje întregi specifice stilului expunerii orale. Hasdeu a republicat studiul pentru că de fiecare dată a urmărit scopuri diferite: întâi, unul pur lingvistic, pentru ilustrarea metodei istorico-comparative, apoi altul istoric, pentru susţinerea ideii de continuitate românească la nordul Dunării.

Concluzia lui Hasdeu merită toată atenţia: „Poezia poporană lirici... negreşit nu ca limbă, ci ca inspiraţiune, ca gen şi ca spirit” este autohtoni la întreaga lume romanică. „La toţi neolatinii - zice el - doina e autohtonă: la apus - celtică, la răsărit - dacică...”. Pasajele finale care cuprind această concluzie lipsesc din varianta din cursul de filologie.

B.P. Hasdeu

E interesant de remarcat şi faptul că Hasdeu a reluat problemele legate de doină într-un curs de filologie comparată (consacrat literaturii populare: strigături şi jocuri, horele, doina, colindele) predat în anul universitar 1893- 1894, aşa cum rezultă din manuscris, cu cota 1.462 de la Arhivele Statului din Bucureşti, care conţine două caiete cu note luate la curs de către studenţi. Aceste note sunt publicate în B.P. Hasjdeu, Studii de folclor, ediţie îngrijită de Nicolae Bot, Cluj Napoca, 1979.

Ipoteza originii dace a cuvântului doină a fost reluată de unii cercetători cu aceleaşi argumente aduse de Hasdeu („Revue roumaine de lingistique” din 1967, şi Istoria limbii române din 1969). În schimb, Alexandru Rosetti (Etudes linguistiques, The Hague, Paris, 1978) susţine, fără dovezi convingătoare, originea slovacă a termenului doină, daină.

Check Also

Sur les elements turcs dans la langue roumaine, de B.P. Hasdeu (comentariu literar, rezumat literar)

Sur les elements turcs dans la langue roumaine, de B.P. Hasdeu, este un studiu lingvistic …

„Fost-ai ce-ai fost.” Un principiu estetic al sintaxei române în comparaţiune cu latina şi limbile romanice, de B.P. Hasdeu (comentariu literar, rezumat literar)

„Fost-ai ce-ai fost.” Un principiu estetic al sintaxei române în comparaţiune cu latina şi limbile …

Bourel, melc şi culbec. Dacii şi latinii într-o scoică, de B.P. Hasdeu (comentariu literar, rezumat literar)

Bourel, melc şi culbec. Dacii şi latinii într-o scoică, de B.P. Hasdeu, este un studiu …

Posteritatea latinului „fax” în limba română. Un cuadruplet linguistic, de B.P. Hasdeu (comentariu literar, rezumat literar)

Posteritatea latinului „fax” în limba română. Un cuadruplet linguistic, de B.P. Hasdeu, este un studiu …

Biea. Cum ziceau românii înainte de a fi luat de la slavi pe „dragă”?, de B.P. Hasdeu (comentariu literar, rezumat literar)

Biea. Cum ziceau românii înainte de a fi luat de la slavi pe „dragă”?, de …