Din istoria limbei române, de B.P. Hasdeu (comentariu literar, rezumat literar)

Cele zece articole din cuprinsul cărţii Din istoria limbei române, de B.P. Hasdeu, au apărut în „Columna lui Traian” din 1882.

În volum au fost retipărite, cu modificări neimportante, în 1883, la Bucureşti. Pe pagina de titlu, sunt înşirate, de la I la X, articolele din cuprins. Pe contrapagină, e dat un citat din J. Grimm, pe care îl reproducem aici: „Sprachforschung der ich anhänge und von der ich / ausgehe, hat mich doch nie în der weise befriedigen können, dass ich nicht immer gern von den wörtern zu den / sachen gelangt wäre; ich wollte nicht bloss häuser, bauen, sondern auch darin wohnen...” / J. Grimm.

În traducerea noastră: „Cercetarea limbii, al cărei adept sunt şi de la care pornesc, nu m-a putut satisface niciodată într-atât, încât să nu fi ajuns întotdeauna cu plăcere de la cuvinte la lucruri: am vrut nu numai să construiesc case, ci să şi locuiesc în ele”. Pagina 5 cuprinde dedicaţia: Iluştrilor mei amici şi magistri / G.J. Ascoli / şi / Hugo Schuchardt / B.P.H. Paginile 7-8 cuprind „prefaţa” volumului, care a fost tipărită, dar fără acest titlu, numai în volum.

B.P. Hasdeu

Fragment

D. Titu Maiorescu, vechiul meu adversar literar, pe care tocmai de aceea îl citez mai de preferinţă, deoarăce numai de părtenire pentru mine nu poate fi bănuit; d. Titu Maiorescu, într-un studiu publicat în „Convorbiri literare” pe 1882, pag. 407, îmi adresează următorul apel:

„Fie ca d-l Hasdeu, ajuns astăzi la înălţimea ştiinţei şi văzând luarea-aminte şi laudele Europei culte, cu drept cuvânt atrase asupră-şi, să-şi aducă aminte că noblesse oblige şi, părăsind violenţele personale din publicările de mai-nainte şi descurcându-se mai curând din principiile generale de linguistică, să ne dea în sfârşit din comoara cunoştinţelor sale opera cea adevărat însemnată şi adevărat naţională, ce dintre toţi românii de astăzi numai d-sa ne-o poate da: Istoria limbei române”.

Deocamdată, pentru a arăta că am auzit-o, mă grăbesc a răspunde măcar în parte la această măgulitoare dorinţă. Aproape toate cestiunile esenţiale din Istoria limbei române se află aci, dar se află aşa-zicând condensate fiecare în câte un singur specimen.

Astăzi mai ales, când d. Cihac, fără ca să mai vorbim de alţi mai mărunţei, se zbuciumă nu numai a întări teoria lui Rosler, dar încă - ceea ce este mult mai grav - a înfăţişa in lumina cea mai falsă toate elementele constitutive ale naţionalităţii române, m-am crezut dator a da cu o zi înainte aceste câteva fragmente Din istoria limbei române.

Check Also

Zglobiu. Cu un răspuns lui Miklosich, de B.P. Hasdeu (comentariu literar, rezumat literar)

Zglobiu. Cu un răspuns lui Miklosich, de B.P. Hasdeu, este un studiu lingvistic a cărui …

Doina răstoarnă pe Rosler, de B.P. Hasdeu (comentariu literar, rezumat literar)

Doina răstoarnă pe Rosler, de B.P. Hasdeu, este un studiu lingvistic a cărui primă ediţie …

Doina. Originea poeziei poporane la romani, de B.P. Hasdeu (comentariu literar, rezumat literar)

Doina. Originea poeziei poporane la romani, de B.P. Hasdeu, este un studiu lingvistic a cărui …

Ghioc şi sglăvoc. Un dublet greco-latin în limba română, de B.P. Hasdeu (comentariu literar, rezumat literar)

Ghioc şi sglăvoc. Un dublet greco-latin în limba română, de B.P. Hasdeu, este un studiu …

Laletica sau fiziologia sonurilor, de B.P. Hasdeu (comentariu literar, rezumat literar)

Laletica sau fiziologia sonurilor, de B.P. Hasdeu, este un studiu lingvistic a cărui primă ediţie …