Dezlegarea cestiunei orientului…, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Dezlegarea cestiunei orientului..., de Mihai Eminescu, este un articol a cărui primă ediţie a fost publicată de Dimitrie Vatamaniuc în revista „Manuscriptum”, nr. 1 din ianuarie-martie 1979

A fost publicat, prima dată, în volum în Opere IX. Publicistica.

Se păstrează în manuscrisul 2.264, 1r-4r.

Eminescu comentează Constituţia Imperiului otoman promulgată de sultanul Abdul Hamid la 23 decembrie 1876.

Constituţia declara toţi locuitorii imperiului - „otomani”.

Poetul caracterizează Constituţia turcească un „talmeş-balmeş” care nu deosebea naţionalitate de naţionalitate.

Imperiul otoman era ameninţat, considera Eminescu, de cucerirea de către diferite elemente pe cale economică.

Considera că cercurile politice ale slavilor din sudul Dunării nu erau pregătite să înţeleagă modul său de a discuta chestiunea orientală.

Mihai Eminescu

Check Also

Legenda lui Jolde, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Ideea acestei drame istorice, nedusă până la capăt, încolţeşte în mintea lui Alecsandri la Mirceşti, …

Becri-Mustafa, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Schiţa unei drame istorice în trei acte cu acest titlu se află pe fila 14r …

La Bucureşti, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

În scrierile sale dramatice de după 1862, Vasile Alecsandri critica multele păcate ale administraţiei şi …

Sânziana şi Pepelea, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

După apariţia în volum a lui Despot-Vodă, Vasile Alecsandri părăseşte Bucureştii, pe la jumătatea lui …

Les bonnets de la comtesse, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

În iarna 1863-1864, când Vasile Alecsandri atinsese vârsta de 43 de ani, faima lui de …