Dezbatere

În literatură, dezbaterea, indiferent că se produce în spaţiul public (în faţa unei asistenţe, în situaţii oficiale, în faţa unor persoane străine) sau în spaţiul privat (între persoane apropiate: prieteni, colegi), presupune o discuţie, o conversaţie sau o analiză amănunţită, asupra unei probleme de interes general.

Forma cea mai des utilizată într-o asemenea situaţie este argumentarea.

Aceasta implică adoptarea unei strategii specifice prin care vorbitorul reuşeşte să exprime concluzii valabile, având drept scop legitimarea sau respingerea unei opinii.