Cuvântul „samă” este el latin sau maghiar?, de B.P. Hasdeu (comentariu literar, rezumat literar)

Cuvântul „samă” este el latin sau maghiar?, de B.P. Hasdeu, este un studiu lingvistic a cărui primă ediţie a fost publicată în „Columna lui Traian” nr. 1-2 din ianuarie-februarie 1883. În citatele din textele vechi am redat pe e în hiat prin ie, iar pe ea iniţial prin ia: orănduele = orânduiele, eară = iară, eată = iată; am suprimat semnul scurtimii lui i şi ii.

Hasdeu a revenit la explicaţia lui samă prin examen în Etymologicum Magnum Romaniae. Dicţionarele de astăzi, ca şi cercetările consacrate influenţei maghiare asupra românei, au reluat vechea etimologie a lui samă (< magh. szam) şi a lui semăluiesc (< magh. szamolni).

B.P. Hasdeu

  • Aeramen, legumen au devenit arame, legume (forme vechi şi populare); variantele cu ă, aramă, legumă, sunt ulterioare.

  • În limba veche, forma cu diftong, seamă, e proprie textelor din Muntenia, iar cea originară, samă, e cunoscută în scrierile din Transilvania şi Moldova; seamă e o formă mai târzie, refăcută prin analogie cu tipul seară. Repartizarea geografică a celor două variante corespunde, în general, zonelor cu s dur (samă), respectiv s moale (seamă).

  • Lat. assimilis, -e > rom. aseamere > asemene, cu acomodarea lui r la caracterul nazal al consoanei precedente.

  • Sameş „funcţionar care strângea birurile” este explicat în Dicţionarul explicativ al limbii române din samă + suf. -eş, samă (varianta lui seamă) fiind luat în înţelesul de „recensământ care se făcea de către domnie pentru fixarea birului; dare în bani, bir”; la derivarea lui sameş e posibil să fi intervenit, ca model, şi corespondentul maghiar szamos.

Check Also

Doina răstoarnă pe Rosler, de B.P. Hasdeu (comentariu literar, rezumat literar)

Doina răstoarnă pe Rosler, de B.P. Hasdeu, este un studiu lingvistic a cărui primă ediţie …

Doina. Originea poeziei poporane la romani, de B.P. Hasdeu (comentariu literar, rezumat literar)

Doina. Originea poeziei poporane la romani, de B.P. Hasdeu, este un studiu lingvistic a cărui …

Ghioc şi sglăvoc. Un dublet greco-latin în limba română, de B.P. Hasdeu (comentariu literar, rezumat literar)

Ghioc şi sglăvoc. Un dublet greco-latin în limba română, de B.P. Hasdeu, este un studiu …

Din istoria limbei române, de B.P. Hasdeu (comentariu literar, rezumat literar)

Cele zece articole din cuprinsul cărţii Din istoria limbei române, de B.P. Hasdeu, au apărut …

Laletica sau fiziologia sonurilor, de B.P. Hasdeu (comentariu literar, rezumat literar)

Laletica sau fiziologia sonurilor, de B.P. Hasdeu, este un studiu lingvistic a cărui primă ediţie …