Caracteristici ale romanului interbelic în literatura română şi universală

Continuitate şi discontinuitate:

Romane care continuă formulele tradiţionale:

 • John Galsworthy, Forsyte Saga;
 • Roger Martin du Gard, Familia Thibault;
 • Mihail Sadoveanu, Baltagul, Fraţii Jderi;
 • George Călinescu, Enigma Otiliei.

Romane care inovează:

 • Marcel Proust, În căutarea timpului pierdut;
 • Thomas Mann, Muntele vrăjit;
 • Camil Petrescu, Patul lui Procust;
 • Hortensia Papadat-Bengescu, Concert din muzică de Bach.

Surprinderea multiplelor planuri ale existenţei (cicluri romaneşti, romanul-frescă, romanul familiilor):

 • John Galsworthy, Forsyte Saga;
 • Georges Duhamel, Cronica familiei Pasquier;
 • Cezar Petrescu, Cronica românească a veacului XX ;
 • Hortensia Papadat-Bengescu, „Ciclul Hallipilor”;
 • Constantin Stere, În preajma revoluţiei.

Explorarea zonelor profunde ale psihicului:

 • Marcel Proust, În căutarea timpului pierdut;
 • William Faulkner, Zgomotul şi furia;
 • Virginia Woolf, Valurile;
 • Liviu Rebreanu, Pădurea spânzuraţilor;
 • Gib I. Mihăescu, Rusoaica, Donna Alba.

Personajul îşi pierde coerenţa:

 • James Joyce, Ulise;
 • Hortensia Papadat-Bengescu, „Ciclul Hallipilor”.

Naraţiunea la persoana întâi şi integrarea naratorului în evenimentele relatate:

 • Marcel Proust, În căutarea timpului pierdut;
 • Camil Petrescu, Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război.

Alternarea punctelor de vedere referitoare la personaje şi evenimente:

 • William Faulkner, Zgomotul şi furia;
 • Camil Petrescu, Patul lui Procust.

Check Also

Literatura română între 1830 şi 1860

Cadrul social-politic şi cultural Prima jumătate a secolului al XIX-lea este, în istoria modernă a …

Simbolismul în literatura română

Primele elemente ale simbolismului apar, la noi, în ultimele decenii ale secolului trecut şi se …

Evoluţia prozei în literatura română

Accepţii ale termenului. Evoluţie Cuvântul „proză” vine din francezul „prose” şi înseamnă „discurs care înaintează …

Realismul în literatura română. Teoretizări şi opinii

În literatura română se poate vorbi de existenţa elementelor realiste în satira populară, în Didahiile …

Literatura română la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea

Privire generală asupra epocii În ultimele decenii ale secolului al XIX-lea, conflictele de idei, expresie …