Bukovinskaia zariia, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Bukovinskaia zariia, de Mihai Eminescu, este un articol publicistic a cărui primă ediţie a apărut în Scrieri politice şi literare, de Ion Scurtu, vol. I, 1905, cu titlul Românii şi rutenii în Bucovina.

Se păstrează în manuscrisul 2.257, 24rv, 25r, 39rv, 47v, 39v, 40rv-42rv, 26r, 42v-44r, 55v.

Eminescu pregăteşte acest studiu ca răspuns la un articol publicat în „Bukovinskaia Zariia” din Cernăuţi. Ziarul apare, cum aflăm din diferite surse, între 1870 şi 1875 şi reprezenta orientarea cercurilor politice ucrainene. Colecţia ziarului nu se păstrează în bibliotecile din ţară. Din studiul lui Eminescu se desprinde că poetul comentează un articol apărut în primele numere ale sale.

Corespondenţa din „Wanderer”, Czernowitz, 25. luni, invocată de ziarul ucrainean, se publică în 16/28 iunie 1864 şi în ea se contesta vechimea poporului român. Contestarea originii latine a poporului român se înscria pe linia tendinţei mai vechi a unei părţi a istoriografiei germane şi a celei afiliate ei de falsificare a realităţilor istorice. Se explică referirea ironică, din text, la „capetele” luminate ale „doctorilor celor plini de pătrundere”.

Eminescu spera ca românii să găsească în ucraineni aliaţi împotriva germanismului, ceea ce nu se întâmplă.

Studiul se înfăţişează în stadiul pregătitor asamblării pieselor într-o structură narativă, condiţionată de demonstrarea unor teze cu argumente istorice. Este posibil ca textul să reprezinte ciorna pentru versiunea germană, destinată unei publicaţii vieneze. Dacă se tipăreşte, în adevăr, în publicaţiile germane, nu este exclus să fie descoperite acolo şi alte colaborări ale poetului, din epoca studiilor universitare.

Eminescu se remarcă la începutul activităţii sale publicistice, cum se desprinde din acest studiu, un continuator al luptei reprezentanţilor Şcolii ardelene, în alt moment istoric şi în alte condiţii social-politice.

Mihai Eminescu

Check Also

Legenda lui Jolde, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Ideea acestei drame istorice, nedusă până la capăt, încolţeşte în mintea lui Alecsandri la Mirceşti, …

Becri-Mustafa, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Schiţa unei drame istorice în trei acte cu acest titlu se află pe fila 14r …

La Bucureşti, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

În scrierile sale dramatice de după 1862, Vasile Alecsandri critica multele păcate ale administraţiei şi …

Sânziana şi Pepelea, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

După apariţia în volum a lui Despot-Vodă, Vasile Alecsandri părăseşte Bucureştii, pe la jumătatea lui …

Les bonnets de la comtesse, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

În iarna 1863-1864, când Vasile Alecsandri atinsese vârsta de 43 de ani, faima lui de …