Baudouin de Courtenay şi dialectul slavo-turanic din Italia. Cum s-au introdus elementele slavice în limba română?, de B.P. Hasdeu (comentariu literar, rezumat literar)

Baudouin de Courtenay şi dialectul slavo-turanic din Italia. Cum s-au introdus elementele slavice în limba română?, de B.P. Hasdeu, este un studiu lingvistic a cărui primă ediţie a fost publicată în „Columna lui Traian” nr. 10 din octombrie 1876, de unde îl reproducem (şi extras, 18 pagini).

Jan Ignacy Niecislaw Baudouin de Courtenay (1845-1929), lingvist rus de origine polonă (de fapt, descindea dintr-o veche familie franceză stabilită în Polonia), este creatorul aşa-numitei şcoli lingvistice de la Kazan. A fost profesor la mai multe universităţi din Rusia şi Polonia, unul dintre cei mai mari lingvişti ai vremii, creator, alături de Ferdinand de Saussure, al bazelor lingvisticii moderne. Era prieten bun cu Hasdeu, cu care poartă o interesantă corespondenţă. Scrisorile lui de Courtenay către Hasdeu au fost publicate de Mihai Mitu în „Romanoslavica”, 1972.

Hasdeu i-a trimis marelui lingvist rus recenzia sa la „graiul resian” şi, totodată, toate publicaţiile sale.

Citindu-i un poem scris în ruseşte, pe care Hasdeu însuşi i-l trimisese, Baudouin de Courtenav îi răspunde plin de entuziasm. Reţinem însă din această scrisoare pasajul care conţine o admirabilă caracterizare a activităţii multilaterale a marelui nostru lingvist şi literat: ,,Citindu-i şi comparându-l cu diferitele dvs. lucrări, am încercat un puternic sentiment de invidie. Ce n-aş da să pot avea şi eu asemenea felurite aptitudini, să fiu format atât de multilateral şi să reuşesc a da roade de prim rang în atâtea domenii ale ştiinţei şi ale activităţii generale a conştiinţei umane, iar în istorie şi în lingvistică să aduc aşa de mari servicii prin muncă metodică, la nivelul progresului actual şi satisfăcând cele mai mari exigenţe?” (într-o scrisoare din 1/13 mai 1877, în traducerea lui M. Mitu). De reţinut că aceste aprecieri veneau din partea unuia dintre cei mai mari lingvişti din toate timpurile.

B.P. Hasdeu

Cu excepţia lui groapă, cuvânt autohton, toate celelalte 101 cuvinte sunt, cum bine arată Hasdeu, de origine slavă; nu luăm în consideraţie faptul că unele dintre ele (e cazul mai ales al infinitivelor substantivate ca: iubire, cârmuire, râvnite, zidire etc.) sunt derivate pe teren românesc din cuvinte de provenienţă slavă.

Hasdeu se referă la structurile sintactice fundamentale. Afirmaţiile lui nu trebuie însă absolutizate în măsura în care se referă la detalii privind organizarea sintactică a românei, mai ales că sintaxa este un compartiment mai mobil decât morfologia. Pe de altă parte însă, nu trebuie acceptate cu nici un chip exagerările unor lingvişti, ca de exemplu Eugen Seidel (Elemente sintactice slave în limba română, Bucureşti, 1958, care pun pe seama influenţei slave un număr imens de trăsături sintactice româneşti.

Ideea aceasta este foarte interesantă: aceleaşi nevoi materiale şi spirituale la popoare diferite determină împrumuturi lexicale identice. Ea se poate ilustra foarte bine cu influenţa turcă, exercitată aproape uniform asupra limbilor balcanice; popoarele din sud-estul Europei au avut, în general, o istorie comună, un mod de viaţă economică aproape identic, o „mentalitate” asemănătoare. Trebuinţele lor de civilizaţie fiind, în general, identice, au justificat receptarea influenţei turceşti în forme nu mult diferite de la o limbă la alta din zona Balcanilor.

Check Also

„Fost-ai ce-ai fost.” Un principiu estetic al sintaxei române în comparaţiune cu latina şi limbile romanice, de B.P. Hasdeu (comentariu literar, rezumat literar)

„Fost-ai ce-ai fost.” Un principiu estetic al sintaxei române în comparaţiune cu latina şi limbile …

Bourel, melc şi culbec. Dacii şi latinii într-o scoică, de B.P. Hasdeu (comentariu literar, rezumat literar)

Bourel, melc şi culbec. Dacii şi latinii într-o scoică, de B.P. Hasdeu, este un studiu …

Posteritatea latinului „fax” în limba română. Un cuadruplet linguistic, de B.P. Hasdeu (comentariu literar, rezumat literar)

Posteritatea latinului „fax” în limba română. Un cuadruplet linguistic, de B.P. Hasdeu, este un studiu …

Biea. Cum ziceau românii înainte de a fi luat de la slavi pe „dragă”?, de B.P. Hasdeu (comentariu literar, rezumat literar)

Biea. Cum ziceau românii înainte de a fi luat de la slavi pe „dragă”?, de …

Scornesc şi stârnesc. Un specimen de necesitatea vechilor texturi pentru orice cercetare linguistică, de B.P. Hasdeu (comentariu literar, rezumat literar)

Scornesc şi stârnesc. Un specimen de necesitatea vechilor texturi pentru orice cercetare linguistică, de B.P. …